Vārdi
verrõ vi ¤29
stāvēt

pāikal ve’rrõ   stāvēt uz vietas

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).