Vārdi
palīdzība

A’b tu’ļ õigiz āigal.   Palīdzība nāca īstajā laikā.

Kilāro’v a’b kuo’igmī’edõn tu’ļ aigstiz.   Ciema ļaužu palīdzība kuģiniekiem pienāca laikā.

Kielk Tiļļõstõks āndizt ī’dtuoizõn a’bbõ.   Ķeļķis ar Tiļļu sniedza viens otram palīdzību.

Ta vȯtšūb mi’nstõ (~ mi’n jūstõ) a’bbõ.   Viņš gaida [~ meklē] no manis (~ pie manis) palīdzību.

a’bbõ andõ   sniegt palīdzību

a’bbõ vȯtšõ   meklēt palīdzību


plecs

Pǟ u’m abūd va’isõ si’zzõl vie’dtõd.   Galva ir ievilkta plecos.

abīdi nustõ   raustīt plecus

abbõl * adv
palīgā

A’bbõl!   Palīgā!

Ma võtīz tä’m eņtšõn a’bbõl.   Es paņēmu viņu sev palīgā.

Ta kǟ’b muntõn a’bbõl.   Viņš dodas palīgā citiem.

a’bbõl kǟ’dõ   doties palīgā

a’bbõl lǟ’dõ   iet palīgā

a’bbõl nuttõ   saukt palīgā

a’bbõl vȱlda   būt palīgā

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).