Vārdi
palīdzība

A’b tu’ļ õigiz āigal.   Palīdzība nāca īstajā laikā.

Kilāro’v a’b kuo’igmī’edõn tu’ļ aigstiz.   Ciema ļaužu palīdzība kuģiniekiem pienāca laikā.

Kielk Tiļļõstõks āndizt ī’dtuoizõn a’bbõ.   Ķeļķis ar Tiļļu sniedza viens otram palīdzību.

Ta vȯtšūb mi’nstõ (~ mi’n jūstõ) a’bbõ.   Viņš gaida [~ meklē] no manis (~ pie manis) palīdzību.

a’bbõ andõ   sniegt palīdzību

a’bbõ vȯtšõ   meklēt palīdzību

plecs

Pǟ u’m abūd va’isõ si’zzõl vie’dtõd.   Galva ir ievilkta plecos.

abīdi nustõ   raustīt plecus

a’bbõl* adv
palīgā

A’bbõl!   Palīgā!

Ma võtīz tä’m eņtšõn a’bbõl.   Es paņēmu viņu sev palīgā.

Ta kǟ’b muntõn a’bbõl.   Viņš dodas palīgā citiem.

a’bbõl kǟ’dõ   doties palīgā

a’bbõl lǟ’dõ   iet palīgā

a’bbõl nuttõ   saukt palīgā

a’bbõl vȱlda   būt palīgā

bārda

a’bbõndõks mīez   bārdains vīrs

a’bbiņi a’jjõ   dzīt bārdu

trausls

a’bbõrz pū   trausls koks

a’bbõrd tēgald   trausli ķieģeļi

a’b|jelāmi s ¤188
laulība

a’bjelāmizt murdõ   pārkāpt laulību

a’bjelāmizt rikkõ   pārkāpt laulību

a’bkõks pop
ar palīdzību

jumāl a’bkõks   ar dievpalīgu

(a) palīgs

Vanātǭți vȯļ āinaāigal sūr a’bli.   Vectēvs siena laikā bija liels palīgs.

(b) palīgs (amats)

direktor abli   direktora palīgs

bārdains

Siedā a’bnizt lǟ’ks jarā kerīkšõ.   Šo bārdaino vajadzētu nocirpt.

bārdainis

Paldīņ nǟb pǟgiņ a’bnikiži.   Tagad redzams daudz bārdaiņu.

Ta rõkāndõb ī’d a’bnikizõks.   Viņš runā ar vienu bārdaini.

a’b|pūol s ¤202
dzīvesbiedrs

Mēg jegāikš ārmaztõm ja ouvõstõm eņtš a’bpūolt.   Mēs katrs mīlam un cienām savu dzīvesbiedru.