Vārdi
murāgõlõks adv
raižpilnu

murāgõlõks tī’edõ   padarīt raižpilnu

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).