Vārdi
mūlda s ¤46
augsne

Rānda mūlda u’m lajā.   Jūrmalas augsne ir liesa.

mūldali adj ¤188
laicīgs, zemes-

mūldali lejā   laicīgs ķermenis

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).