Vārdi
augsne

Rānda mūlda u’m lajā.   Jūrmalas augsne ir liesa.