Vārdi
klebžõ vi ¤51
klabēt

ambõd kle’bžõbõd   zobi klab

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).