Vārdi
dalāmais

piškīm ku’bbi ja’gdõm   mazākais kopīgais dalāmais

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).