Vārdi
innõ vi ¤29
migt

ma’ggõm i’nnõ   aizmigt

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).