Vārdi
aizbīdnis, aizšaujamais

Pa’n uksõn drēgõl je’ddõ!   Pieliec durvīm aizšaujamo!

Drēgõlõks drēgõltõb uks vi’zzõ   Ar aizbīdni aizbultē ciet durvis.

drēgõltõ vt ¤137
aizbultēt

Uļļizuks piḑīks vi’zzõ drēgõltõ.   Ārdurvis būtu jāaizbultē.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).