Vārdi
aizbīdnis, aizšaujamais

Pa’n uksõn drēgõl je’ddõ!   Pieliec durvīm aizšaujamo!

Drēgõlõks drēgõltõb uks vi’zzõ   Ar aizbīdni aizbultē ciet durvis.

drēgõltõ vt ¤137
aizbultēt

Uļļizuks piḑīks vi’zzõ drēgõltõ.   Ārdurvis būtu jāaizbultē.