Vārdi
diedelēt

Dalgiji kǟ’b dalgõs.   Diedelnieks staigā diedelēdams.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).