Vārdi
(a) pērkona duna

Kūlõb borātimizt.   Dzird pērkona dunu.

(b) rīboņa

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).