Vārdi
(a) pērkona duna

Kūlõb borātimizt.   Dzird pērkona dunu.

(b) rīboņa