Vārdi
bōldartõ vt
klaudzināt

Ta bōldartõb ukši.   Viņš klaudzina durvis.