Vārdi
žagata

Ikš arāgõz ļärīkšõb tegīž.   Viena žagata atkal žadzina.

Vaŗīkš ajīz arāgõ je’dspē’ḑõn.   Vārna aizdzina žagatu projām.

Vaŗīkš ajīz arāgõzt.   Vārna trenca žagatu.

Vaŗīkš taplõb arāgõks.   Vārna kaujas ar žagatu.

taŗīkšõ vi ¤53a
(a) pļāpāt, tarkšķēt

Naizt tarīkšõbõd.   Sievas tarkšķ.

(b) žadzināt

Arāgõz tarīkšõb.   Žagata žadzina.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).