Vārdi
(a) apakša
(b) pamati

Mä’d tubān u’m kivīst a’lli.   Mūsu mājai ir akmens pamati.

apakšējais, apakš-

a’lli gūngaserk   apakšsvārki

a’lli jagū   apakšdaļa

a’lli pūoļ   apakšdaļa, apakšpuse

a’llizt bikšõd   apakšbikses

kiņņõ s ¤118
žoklis

a’lli kiņņõ   apakšžoklis

pūol s ¤202
(a) puse, virziens

jõvā pūol   labā puse

kurā pūol   kreisā puse

(b) puse, daļa

Ta jetīz tīe pūol pǟlõ.   Viņš atstāja darbu pusratā.

a’lli pūol   apakšpuse

i’ļļi pūol   augšpuse

pūol pǟlõ   pusratā

pūols rieks   pusceļā

lūpa

Tä’mmõn at ūld ve’l jemā sēmḑaks.   Viņam uz lūpām vēl mātes piens.

Vanād ibīztõn attõ a’llizt ūld jo pitkād.   Veciem zirgiem apakšlūpas ir garākas.

a’lli ūļ   apakšlūpa

i’ļļi ūļ   augšlūpa

ūld puņtšõ a’jjõ   savilkt lūpas taurītē

ūļi jamstõ   kodīt lūpas

ūļi nūolõ   laizīt lūpas

a’lli||tutkām s ¤151
apakšgals

Jadā a’llitutkām u’m vīds si’ls.   Jedas apakšgals ir piecu asu dziļumā.