Vārdi
sajūsma

Ne pūrattõd peļīzt īlastimizt.   Tie koka rati izpelnījās sajūsmu.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).