Vārdi
ērškõz s ¤172
ērkšķis

Ērškõz siskāb.   Ērkšķis dur.

Rūozõn ka attõ ērškõd.   Rozei arī ir ērkšķi.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).