Vārdi
äbvȯddõltõd adj ¤154’
negaidīts, necerēts

ä’bvȯ’ddõltõd äpārtimi   negaidīta neveiksme

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo vietvārdu reģistra izveide” (Nr. LZP-2019/1-0240).