Words
palīdzībahelp

A’b tu’ļ õigiz āigal.   Palīdzība nāca īstajā laikā.   ▫ The help came at just the right time.

Kilāro’v a’b kuo’igmī’edõn tu’ļ aigstiz.   Ciema ļaužu palīdzība kuģiniekiem pienāca laikā.   ▫ The help from the village folk reached the sailors in time.

Kielk Tiļļõstõks āndizt ī’dtuoizõn a’bbõ.   Ķeļķis ar Tiļļu sniedza viens otram palīdzību.   ▫ Kielk and Tiļļõst helped each other.

Ta vȯtšūb mi’nstõ (~ mi’n jūstõ) a’bbõ.   Viņš gaida [~ meklē] no manis (~ pie manis) palīdzību.   ▫ He is expecting help from me.

a’bbõ andõ   sniegt palīdzību   ▫ to give aid, to provide assistance

a’bbõ vȯtšõ   meklēt palīdzību   ▫ to search for help

plecsshoulder

Pǟ u’m abūd va’isõ si’zzõl vie’dtõd.   Galva ir ievilkta plecos.   ▫ [His/her] shoulders are hunched.

abīdi nustõ   raustīt plecus   ▫ to shrug [one's] shoulders

a’bbõl adv
palīgāto one’s aid

A’bbõl!   Palīgā!   ▫ Help!

Ma võtīz tä’m eņtšõn a’bbõl.   Es paņēmu viņu sev palīgā.   ▫ I took him to help me (as an aid or assistant).

Ta kǟ’b muntõn a’bbõl.   Viņš dodas palīgā citiem.   ▫ He is on his way to help others.

a’bbõl kǟ’dõ   doties palīgā   ▫ to go help

a’bbõl lǟ’dõ   iet palīgā   ▫ to go help

a’bbõl nuttõ   saukt palīgā   ▫ to ask someone to help

a’bbõl vȱlda   būt palīgā   ▫ to be of help to someone

bārdabeard

a’bbõndõks mīez   bārdains vīrs   ▫ a man with a beard, a bearded man

a’bbiņi a’jjõ   dzīt bārdu   ▫ to shave one's beard

trauslsfragile

a’bbõrz pū   trausls koks   ▫ fragile wood

a’bbõrd tēgald   trausli ķieģeļi   ▫ fragile bricks

a’b|jelāmi s ¤188
laulībamarriage

a’bjelāmizt murdõ   pārkāpt laulību   ▫ to commit adultery

a’bjelāmizt rikkõ   pārkāpt laulību   ▫ to commit adultery

a’bkõks pop
ar palīdzībuwith the help of

jumāl a’bkõks   ar dievpalīgu   ▫ with god's help

(a) palīgshelp, aid, assistance

Vanātǭți vȯļ āinaāigal sūr a’bli.   Vectēvs siena laikā bija liels palīgs.   ▫ Grandfather was a great help during haytime.

(b) palīgs (amats)assistant

direktor abli   direktora palīgs   ▫ director's assistant

bārdainsbearded

Siedā a’bnizt lǟ’ks jarā kerīkšõ.   Šo bārdaino vajadzētu nocirpt.   ▫ This bearded guy should be shorn.

bārdainisbearded man, bearded guy

Paldīņ nǟb pǟgiņ a’bnikiži.   Tagad redzams daudz bārdaiņu.   ▫ Many bearded guys can be seen right now.

Ta rõkāndõb ī’d a’bnikizõks.   Viņš runā ar vienu bārdaini.   ▫ He is speaking with a bearded man.

a’b|pūol s ¤202
dzīvesbiedrsspouse

Mēg jegāikš ārmaztõm ja ouvõstõm eņtš a’bpūolt.   Mēs katrs mīlam un cienām savu dzīvesbiedru.   ▫ Each of us loves and respects our spouse.