Video materiāli

Op līvõ kīeldõ

Es esmu / Minā um - 1. stunda

Es esmu / Minā um - 2. stunda

Sveiki! / Tēriņtš! - 3. stunda

Kā klājas? / Kui jelād? - 4. stunda

Mana ģimene / Min aim - 5. stunda

Skaitļi un pulksteņa laiks / Lugūd ja kīela - 6. stunda

Skaitļi un vecums / Lugūd ja āigastõd - 7. stunda

Es dzīvoju / Ma jelāb - 8. stunda

Es un citi / Minā ja munt - 9. stunda

Tā skan lībiešu valoda / Nei kilūb līvõ kēļ - 10. stunda

Seis līvõ kīel stuņḑõ

Seven Livonian language lessons – Lesson 1 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 1. stuņḑ

Lesson on Livonian No 1: Who are the Livonians?

Seven Livonian language lessons – Lesson 2 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 2. stuņḑ

Lesson on Livonian No 2: The Sounds of Livonians

Seven Livonian language lessons – Lesson 3 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 3. stuņḑ

Lesson on Livonian No 3: Colors in Livonian

Seven Livonian language lessons – Lesson 4 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 4. stuņḑ

Lesson on Livonian No 4: Livonian place names

Seven Livonian language lessons – Lesson 5 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 5. stuņḑ

Lesson on Livonian No 5: Relations in Livonian

Seven Livonian language lessons – Lesson 6 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 6. stuņḑ

Lesson on Livonian No 6: Numbers in Livonian

Seven Livonian language lessons – Lesson 7 | Seis līvõ kīel stuņḑõ – 7. stuņḑ

Lesson on Livonian No 7: The Livonians in Latvia